Category: Uncategorised

  • Industrins roll i en hållbar framtid

    Industrins roll i en hållbar framtid

    Industrin har en viktig roll att spela i att skapa en hållbar framtid. Industriell verksamhet har en stor inverkan på miljön och samhället. En hållbar industri betyder att den använder förnybara resurser och minskar sina utsläpp av skadliga ämnen. Förnybara energikällor kan spela en viktig roll För att skapa en hållbar industri är det viktigt […]