Category: Industrins historia

  • Därför började den industriella revolutionen i Storbritannien

    Därför började den industriella revolutionen i Storbritannien

    Storbritannien spelade en central roll i den första industriella revolutionen, som ägde rum mellan 1700-talet och 1800-talet. Detta var en period av stora förändringar inom industrin, och Storbritannien blev industrialiseringens centrum. Det är förstås snudd på omöjligt att ringa in precis alla faktorer som gjorde att det blev så. Men ekonomer, historiker och andra sakkunniga […]

  • Framtiden för industrin

    Framtiden för industrin

    Industrins utveckling genom tiderna Industrins betydelse för samhälle och ekonomi går inte att överskatta. Från den industriella revolutionen som inleddes under 1700-talet har industrin förändrats på olika sätt ett flertal gånger. Detta är en översikt över de viktigaste händelserna i industrins historia. Den första industriella revolutionen Den första industriella revolutionen ägde rum mellan 1700-talet och […]