Category: Industri idag

  • Industrins miljöpåverkan

    Industrins miljöpåverkan

    Att industrin påverkar miljön på omfattande sätt är det knappast någon som ifrågasätter. Industriell verksamhet kan orsaka luftföroreningar, vattenföroreningar och generera stora mängder avfall. Dessa föroreningar har ofta negativ inverkan på människors hälsa och på miljön, och kan också bidra till klimatförändringar. Luftföroreningar kan komma från olika källor inom industrin, såsom förbränning av fossila bränslen […]

  • Olika sektorer inom industrin

    Olika sektorer inom industrin

    Det talas ibland om olika industrisektorer, vilka är dessa? Industrier delas in i olika sektorer beroende på vilken typ av produkter eller tjänster som tillverkas och utförs. Dessa är de största och vanligast omnämnda industrisektorerna. Järn- och stålindustri – Detta omfattar all utvinning av järn, stål och andra metaller. Elektronik- och elektroteknisk industri – Denna […]