Olika sektorer inom industrin

Det talas ibland om olika industrisektorer, vilka är dessa? Industrier delas in i olika sektorer beroende på vilken typ av produkter eller tjänster som tillverkas och utförs. Dessa är de största och vanligast omnämnda industrisektorerna.

  • Järn- och stålindustri – Detta omfattar all utvinning av järn, stål och andra metaller.
  • Elektronik- och elektroteknisk industri – Denna sektor omfattar all tillverkning av elektroniska produkter, inklusive datorer, telefoner och hushållsapparater. Elektronik- och elektroteknisk industri har också en stor inverkan på IT- och telekommunikationssektorn.
  • Kemisk industri – Kemisk industri handlar om tillverkning av kemiska produkter, såsom plast, färg, rengöringsmedel och mediciner.
  • Fordonsindustri – Den här industrisektorn omfattar tillverkning av fordon, inklusive bilar, lastbilar, bussar och traktorer.
  • Livsmedelsindustri – Livsmedelsindustrin handlar om tillverkning av livsmedel, inklusive mat, drycker och snacks.
  • Textil- och klädindustri – Denna sektor handlar om tillverkning av textilier, inklusive tyger, kläder och skor.
  • Trä- och möbelindustri – Här handlar det om tillverkning av träprodukter, inklusive möbler och leksaker men också trä som används som virke inom byggsektorn.
  • Pappers- och tryckindustri – Denna sektor handlar om tillverkning av papper och trycksaker, inklusive tidningar, böcker och reklammaterial.
  • Energiindustri – Energiindustrin innefattar industrier som sysslar med produktion och distribution av energi, inklusive el, olja och gas.